Aby odczytać odpowiedź należy kliknąć na pytanie - Przede wszystkim jednak zachęcam do przeczytania ustawy w całości.


14. Zarząd spółdzielni upiera się, by wpisać do umowy przeniesienia własności lokalu kwestię zarządu częścią wspólną nieruchomości, mimo, że zgodnie z sugestią w odpowiedzi na pytanie 13, pisemnie nie wyraziłem na to zgody. Co zrobić w takiej sytuacji?


13. Zarząd spółdzielni w treści umowy przeniesienia własności wpisuje, że zarząd częścią wspólną nieruchomości będzie sprawować spółdzielnia. Powołuje się przy tym na ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Czy muszę zgodzić się na ten zapis?


12. Ile wynosi w roku 2009 wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności mieszkania spółdzielczego? (17 stycznia 2009 r.)


11. W umowie notarialnej przeniesienia własności, zarząd spółdzielni wpisał balkon związany wyłącznie z moim mieszkaniem jako część wspólną nieruchomości, w której jest moje mieszkanie. Na mój monit, że nie jest to zgodne z rzeczywistością, zarząd uzasadniał swoje stanowisko tym, że jest to element elewacji, a więc własności wspólnej? Czy zarząd ma rację?


10. Złożyłem pozew do sądu przeciw spółdzielni, ponieważ mimo upływu wielu miesięcy zarząd nie przeniósł na mnie własności. Sąd nakazał mi uzupełnić wniosek tj. mam podać o co konkretnie występuję? Co mam napisać?

9. Notariusz oprócz opłaty wymienionej w ustawie nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. zażądał blisko 200 zł za 5 wypisów z umowy notarialnej powołując się na §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564). Czy żądanie notariusza jest słuszne? Ponadto w projekcie umowy notarialnej nieruchomość, na której jest budynek z moim mieszkaniem składa się z działki gruntu zabudowanej pięcioma niezależnymi budynkami, oraz mieszkanie, którego własność ma być mi przekazana pozbawione jest piwnicy. Czy jest to zgodne z prawem?

8. Minął 1 stycznia 2008 r. Czy to prawda, że będę musiał teraz zapłacić podatek VAT za przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego ?


7. Mam mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie i chciałem je przekształcić na własnościowe za tak zwaną złotówkę na podstawie ustawy, która weszła w życie z dniem pierwszego sierpnia tego roku. Dugiego sierpnia złożyłem podanie do spółdzielni o następującej treści; proszę o przekształcenie mojego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się we Wrocławiu przy ul..............na odrebną własność tego lokalu na podstawie art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proszę o odpowiedź czy forma tego podania jest własciwa i co mam dalej robić, gdyż do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.


6. Podobno ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych została zaskarżona do Trybunłu Konstytucyjnego. Czy to prawda i czy oznacza to koniec uwłaszczenia w spółdzielniach mieszkaniowych?


5. Jestem członkiem MSM w G... posiadającym mieszkanie własnościowe w bardzo atrakcyjnej dzielnicy pod lasem z widokiem na morze. Rok temu dotarły do nas informacje o moźliwości uwłaszczenia naszych lokali, ale w Spółdzielni nie można było uzyskać szczegółowych informacji. Na początku tego roku zostaliśmy poinformowani o wykupie od Urzędu Miasta części dotychczas dzierżawionej przez Spółdzielnię działki (nieczytelna mapka została wywieszona na klatkach schodowych naszych trzech bloków, koszty ponieśli spółdzielcy). Na dzień dzisiejszy istnieje jedna księga wieczysta dla trzech czteroklatkowych 10 piętrowych wieżowców i jedna wspólna działka o obszarze 15823 ha( 282 mieszkania), która moim zdaniem nie jest wytyczona zgodnie z interesem mieszkańców. W sprawie określenia przedmiotu odrebnej własności lokali jest Uchwała z czerwca 2007 roku. Obecnie spółdzielcy są wzywani do jednego wyznaczonego przez Spółdzielnię Biura Notarialnego, gdzie odczytywany im jest akt notarialny bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z jego treścią /konsultacji prawnej. Część mieszkańców to już ludzie starsi (osiedle powstało w 1979 roku), a więc mają ograniczoną możliwość rozumienia urzędowych pism, a na miejscu muszą zadecydować o tak ważnej sprawie (część osób podpisuje) inni uciekają, bo nikt im nie chce nic wytłumaczyć ani dać projektu aktu notarialnego do domu. Jakoś udało się uzyskać projekt aktu notarialnego i o zgrozo są w nim trzy paragrafy, które jak czytałam w Pana radach nie powinny być a więc:
- o ciężarach i korzyściach związanych z własnością, wydatkach i kosztach obciążajacych nabywców
- o przestrzeganiu Regulaminu porzadku domowego
- o wykonywaniu zarządu nieruchomością wspólną przez Spóldzielnię
brak jest natomiast zapisu o zabezpieczeniu dojazdu do osiedla, bo droga dojazdowa leży poza wydzieloną działką gdzie właścicielem jest ktoś inny. Proszę Pana o radę co w tej sytuacji zrobić.4. Nasze osiedle powstało w 1979 roku na gruntach z prawem użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię od Urzędu Miasta. Było to więc przed 25.05.1990r., czy mam rozumieć ,że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11.04.2003 członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zostali uwłaszczeni z mocy prawa nieodpłatnie, automatycznie? Czy Zarząd Spółdzielni zobowiązany był wystąpić do Urzędu Miasta o decyzję o uwłaszczeniu gruntu i w jakim czasie?

3. Sąsiad podpisał umowę notarialną przeniesienia własności. W jej treści jest paragraf dotyczący zarządzania nieruchomością przez spółdzielnię zgodnie z ustawą. Na stronie internetowej wskazane jest to jako nieprawidłowe. Co zrobić jeśli zarząd przedstawi mi taką samą umowę?

2. Zarząd spółdzielni w uchwale dotyczącej przeniesienia własności mieszkania, podjętej w roku 2006, zaliczył piwnice jako własność wspólną nieruchomości. Na moje żądanie by piwnica, na którą mam przydział i którą cały czas użytkuję, była potraktowana jako pomieszczenie przynależne, zarząd odpowiada, że nie może tego uczynić ponieważ: a) uchwała jest prawomocna, weszła w życie przed uchwaleniem ustawy, b) już dokonano na jej podstawie przeniesienia własności przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji. Czy mam rzeczywiście prawo domagać się włączenia piwnicy jako pomieszczenia przynależnego? Notariusz potwierdza stanowisko zarządu spółdzielni.

1. Minęło ponad 3 miesiące od wyjścia w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi od prezesa SM. Czy mogę w jakiś sposób przyśpieszyć przeniesienie własności mieszkania?


1. Minęło ponad 3 miesiące od wyjścia w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi od prezesa SM. Czy mogę w jakiś sposób przyśpieszyć przeniesienie własności mieszkania?

Powrót do góry


2.Zarząd spółdzielni w uchwale dotyczącej przeniesienia własności mieszkania, podjętej w roku 2006, zaliczył piwnice jako własność wspólną nieruchomości. Na moje żądanie by piwnica, na którą mam przydział i którą cały czas użytkuję, była potraktowana jako pomieszczenie przynależne, zarząd odpowiada, że nie może tego uczynić ponieważ: a) uchwała jest prawomocna, weszła w życie przed uchwaleniem ustawy, b) już dokonano na jej podstawie przeniesienia własności przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji. Czy mam rzeczywiście prawo domagać się włączenia piwnicy jako pomieszczenia przynależnego? Notariusz potwierdza stanowisko zarządu spółdzielni.

Powrót do góry


3. Sąsiad podpisał umowę notarialną przeniesienia własności. W jej treści jest paragraf dotyczący zarządzania nieruchomością przez spółdzielnię zgodnie z ustawą. Na stronie internetowej wskazane jest to jako nieprawidłowe. Co zrobić jeśli zarząd przedstawi mi taką samą umowę?

Powrót do góry


4. Nasze osiedle powstało w 1979 roku na gruntach z prawem użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię od Urzędu Miasta. Było to więc przed 25.05.1990r., czy mam rozumieć ,że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11.04.2003 członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zostali uwłaszczeni z mocy prawa nieodpłatnie, automatycznie? Czy Zarząd Spółdzielni zobowiązany był wystąpić do Urzędu Miasta o decyzję o uwłaszczeniu gruntu i w jakim czasie?

Powrót do góry


5.Jestem członkiem MSM w G... posiadającym mieszkanie własnościowe w bardzo atrakcyjnej dzielnicy pod lasem z widokiem na morze. Rok temu dotarły do nas informacje o moźliwości uwłaszczenia naszych lokali, ale w Spółdzielni nie można było uzyskać szczegółowych informacji. Na początku tego roku zostaliśmy poinformowani o wykupie od Urzędu Miasta części dotychczas dzierżawionej przez Spółdzielnię działki (nieczytelna mapka została wywieszona na klatkach schodowych naszych trzech bloków, koszty ponieśli spółdzielcy). Na dzień dzisiejszy istnieje jedna księga wieczysta dla trzech czteroklatkowych 10 piętrowych wieżowców i jedna wspólna działka o obszarze 15823 ha( 282 mieszkania), która moim zdaniem nie jest wytyczona zgodnie z interesem mieszkańców. W sprawie określenia przedmiotu odrebnej własności lokali jest Uchwała z czerwca 2007 roku. Obecnie spółdzielcy są wzywani do jednego wyznaczonego przez Spółdzielnię Biura Notarialnego, gdzie odczytywany im jest akt notarialny bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z jego treścią /konsultacji prawnej. Część mieszkańców to już ludzie starsi (osiedle powstało w 1979 roku), a więc mają ograniczoną możliwość rozumienia urzędowych pism, a na miejscu muszą zadecydować o tak ważnej sprawie (część osób podpisuje) inni uciekają, bo nikt im nie chce nic wytłumaczyć ani dać projektu aktu notarialnego do domu. Jakoś udało się uzyskać projekt aktu notarialnego i o zgrozo są w nim trzy paragrafy, które jak czytałam w Pana radach nie powinny być a więc:
- o ciężarach i korzyściach związanych z własnością, wydatkach i kosztach obciążajacych nabywców
- o przestrzeganiu Regulaminu porzadku domowego
- o wykonywaniu zarządu nieruchomością wspólną przez Spóldzielnię
brak jest natomiast zapisu o zabezpieczeniu dojazdu do osiedla, bo droga dojazdowa leży poza wydzieloną działką gdzie właścicielem jest ktoś inny. Proszę Pana o radę co w tej sytuacji zrobić.

Powrót do góry


6. Podobno ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych została zaskarżona do Trybunłu Konstytucyjnego. Czy to prawda i czy oznacza to koniec uwłaszczenia w spółdzielniach mieszkaniowych?

Powrót do góry


7. Mam mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie i chciałem je przekształcić na własnościowe za tak zwaną złotówkę na podstawie ustawy, która weszła w życie z dniem pierwszego sierpnia tego roku. Dugiego sierpnia złożyłem podanie do spółdzielni o następującej treści; proszę o przekształcenie mojego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się we Wrocławiu przy ul..............na odrebną własność tego lokalu na podstawie art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proszę o odpowiedź czy forma tego podania jest własciwa i co mam dalej robić, gdyż do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Powrót do góry


8. Minął 1 stycznia 2008 r. Czy to prawda, że będę musiał teraz zapłacić podatek VAT za przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego?.

Powrót do góry


9. Notariusz oprócz opłaty wymienionej w ustawie nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. zażądał blisko 200 zł za 5 wypisów z umowy notarialnej powołując się na §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564). Czy żądanie notariusza jest słuszne? Ponadto w projekcie umowy notarialnej nieruchomość, na której jest budynek z moim mieszkaniem składa się z działki gruntu zabudowanej pięcioma niezależnymi budynkami, oraz mieszkanie, którego własność ma być mi przekazana pozbawione jest piwnicy. Czy jest to zgodne z prawem?

Powrót do góry


10. Złożyłem pozew do sądu przeciw spółdzielni, ponieważ mimo upływu wielu miesięcy zarząd nie przeniósł na mnie własności. Sąd nakazał mi uzupełnić wniosek tj. mam podać o co konkretnie występuję? Co mam napisać?

Powrót do góry


11. W umowie notarialnej przeniesienia własności, zarząd spółdzielni wpisał balkon związany wyłącznie z moim mieszkaniem jako część wspólną nieruchomości, w której jest moje mieszkanie. Na mój monit, że nie jest to zgodne z rzeczywistością, zarząd uzasadniał swoje stanowisko tym, że jest to element elewacji, a więc własności wspólnej? Czy zarząd ma rację?

Powrót do góry


12. Ile wynosi w roku 2009 wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności mieszkania spółdzielczego? (17 stycznia 2009 r.)

Powrót do góry


13. Zarząd spółdzielni w treści umowy przeniesienia własności wpisuje, że zarząd częścią wspólną nieruchomości będzie sprawować spółdzielnia. Powołuje się przy tym na ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Czy muszę zgodzić się na ten zapis?

Powrót do góry


14. Zarząd spółdzielni upiera się, by wpisać do umowy przeniesienia własności lokalu kwestię zarządu częścią wspólną nieruchomości, mimo, że zgodnie z sugestią w odpowiedzi na pytanie 13, pisemnie nie wyraziłem na to zgody. Co zrobić w takiej sytuacji?

Powrót do góry