Minimalne wynagrodzenie od 1.01.2015 r. wynosi 1750 (patrz: Dziennik Ustaw z 11 września 2014 r. nr 2014 poz. 1220).

Zgodnie z ustawą o sm wynagrodzenie notariusza wyniesie 1/4 kwoty, a więc 437,5 zł. Do tego oczywiście należy doliczć 23% VAT czyli 100,63 zł. Razem 538,13 zł.