Uchwała Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2009 r.

     Uchwała z dnia 17 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III CZP 14/09).

Nieważna jest uchwała zarządu spółdzielni, niezaliczająca piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy piwnica przyporządkowana jest do tego lokalu i pozostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Opublikowanie uzasadnienia uchwały SN ułatwi opracowania najefektywniejszej drogi uzupełnienia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu o własność piwnicy.

oprac. T. Wójcik