Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stała się faktem.

      W dniu 10 maja 2007 r. Sejm RP  przyjął 297 głosami, przy 87 przeciw i 16 wstrzymujących się nowelizację  ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawa została rozpatrzona przez Senat , który zgłosił  poprawki wraz z uzasadnieniem.

Sejm odrzucił część poprawek senackich i ostateczna wersja nowelizacji ustawy   z dnia 14 czerwca 2007 r. została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw  (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873).

Data wejścia w życie ustawy: 31 lipca 2007 r.

Udostępnione tu teksty  mogą mieć niewielkie usterki.

Ustawa wróciła do kształtu nadanego jej 15 grudnia 2000 r. i jest jeszcze ulepszona. Do najważniejszych osiągnięć tej ustawy należy zaliczyć:

Posiadacze programu PowerPoint mogą skorzystać z prezentacji, która w skondensowany sposób przedstawia najważniejsze tezy poprawionej ustawy

Podaję również link do wyników głosowań 10 maja 2007 r. w Sejmie nad porawkami (numery głosowań od 84 do 141) oraz nad całą ustawą - głosowanie nr 142. Można sprawdzić kto jak głosował.

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/listaglos?OpenAgent&818


oprac. T. Wójcik