Wzory wniosków


wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność


wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność


pozew do sądu o przeniesienie własności lokalu
zgodnie z art. 491
(składany w sytuacji niesłusznej odmowy przeniesienia własności
lub nie przenoszenia własności przez zarząd spółdzielni)


wniosek do sądu o wydanie orzeczenia o podziale spółdzielni


skarga na notariusza