UWŁASZCZENIE

Prof. Adam Biela Prof. Adam Biela

Autorzy programu uwłaszczenia Dr Tomasz Wójcik Dr Tomasz Wójcik


TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W DNIU 5.02.2015 r.(Dz.U. 2015 poz. 201) STWIERDZIŁ, ŻE PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI, KTÓRZY NIE MAJĄ PRAW DO LOKALU W TEJ SPÓŁDZIELNI NIE MOGĄ BYĆ JEJ CZŁONKAMI (Patrz Teksty Ustaw i Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz komentarz w Spółdzielnie Mieszkaniowe)
Updated by TW.  Last update: 1 lipca 2015 r.