Teksty Ustaw dotyczące spóldzielni mieszkaniowych
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Teksty Ustaw dotyczące mieszkań zakładowych
Teksty Ustaw dotyczące użytkowania wieczystego
Kodeks Cywilny
Tekst Ustawy o własności lokali