• Pozew i pismo procesowe Państwa O., którym spółdzielnia mieszkaniowa chciała wpisać w umowie przeniesienia własności paragraf dotyczący zarządu częścią wspólną nieruchomości. Państwo O. zażądali pisemnie odpowiedzi, czy ten wpis warunkuje przeniesienie własności. Wobec sztywnego stanowiska zarządu skierowali sprawę do sądu i WYGRALI!!!


  • Wyrok w sprawie Państwa O. z Wrocławia z dnia 7 grudnia 2009 r. o przeniesienie własności mieszkania. Przed sądem spółdzielnia zawarła ugodę, która zastąpiła akt notarialny. Państwo O. nie ponieśli zatem kosztu aktu notarialnego.


  • Wyrok w sprawie spółdzielcy z Bolesławca z dnia 25.09.2009 r. o przeniesienie własności mieszkania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchyla odrzucenie pozwu przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Warto przeczytać uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego.


  • Wyrok w sprawie Jolanty i Grzegorza z Koszalina z dnia 18 czerwca 2008 r. o przeniesienie własności mieszkania


  • Wyrok w sprawie Sabiny i Jacka P z dnia 11 lutego 2008 r. o przeniesienie własności mieszkania