Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Bielę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości - DzU z 2005 r. nr 157 poz. 1315 - przewiduje stwierdzanie prawomocnym orzeczeniem sądu, na wniosek osoby uprawnionej, naruszenia prawa pierwokupu mieszkania zakładowego lub interesu prawnego osoby uprawnionej. Postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat sądowych - art. 4 ust. 4. Tymczasem niektóre sądy, między innymi Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, żądają od osób składających wnioski o stwierdzenie naruszenia prawa pierwokupu, interesu prawnego oraz ustalenie warunków wykonania tego prawa dla osoby uprawnionej opłacenia pozwu niemałą kwotą w terminie siedmiu dni "pod rygorem zwrotu pozwu". Postępowanie takie nie jest zgodne ani z obowiązującymi przepisami art. 4 ustawy, ani też z intencjami wnioskodawców w Senacie, ustawa ta została bowiem uchwalona właśnie z inicjatywy Senatu RP.

W związku z tym bardzo proszę o podjęcie stosownych kroków, które pomogłyby zapobiec pobieraniu opłat przez sądy w sytuacji składania przez osoby zainteresowane pozwów-wniosków o stwierdzanie naruszenia prawa pierwokupu, interesu prawnego oraz ustalenie warunków wykonania tego prawa dla osób uprawnionych.

Adam Biela