Ustawa o mieszkaniowych zakładowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24)Nowelizacja ustawy o mieszkaniowych zakładowych
z dnia 7 lipca 2005 r.