Ustawa o spółdzielnich mieszkaniowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 5 lutego 2015 r.(Tekst jednolity).


Ustawa o spółdzielnich mieszkaniowych po nowelizacji
z dnia 18 grudnia 2009 r.(Tekst jednolity).


Nowelizacja ustawy o spółdzielnich mieszkaniowych i innych ustaw
z dnia 18 grudnia 2009 r. (Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 grudnia 2009 r.).

  Przywrócenie zasad uwłaszczenia skasowanych przez Trybunał Konstytucyjny
  Zakaz zarabiania spółdzielni na spółdzielcach, a zwłaszcza przy przenoszeniu własności

Nowelizacja ustawy o spółdzielnich mieszkaniowych
z dnia 24 września 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr. 202 poz. 1550).

  Korekta art.4 po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 15.07.2009 r.

Ustawa o spółdzielnich mieszkaniowych po nowelizacji
z dnia 14 czerwca 2007 r.(Tekst jednolity).

  Należy pamiętać, że w tekście jednolitym nie ma zapisów dotyczących
  innych ustaw jak. np. art 108b w Prawie Spółdzielczym dotyczącego podziału spółdzielni.


Nowelizacja ustawy o spółdzielnich mieszkaniowych i innych ustaw
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873).

  Przywrócenie normalnych zasad uwłaszczenia
  Przywrócenie zakazu ustanawiania spółdzielczego prawa własnościowego
  Przywrócenie ułatwień przy podziale spółdzielni
  Wprowadzenie kar za działanie przeciw spółdzielcom i za łamanie ustawy

Prawo Spółdzielcze
USTAWA z dnia 16 września 1982 r.
Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210
(tekst jednolity stan po wyroku TK z 16.06.2015 r.: Dz.U. 2015 poz. 891 )


Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 122, poz. 1024).

  Przywrócenie przez SLD 50% opłaty - mimo decyzji TK - za zamianę
  prawa spółdzielczego lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe


Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116)

  Ekipa SLD:
  przywraca ustanawianie spółdzielczego prawa własnościowego
  wiąże przeniesienie własności mieszkania z wpłatą opartą na wartości rynkowej mieszkania, a nie z faktycznie poniesionymi kosztami budowy
  likwiduje ułatwienie podziału spółdzielni(wycofanie art. 29 (art.108a P.S.)


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27)

  Uwłaszczenie spółdzielców na żądanie
  zakaz ustanawiania spółdzielczego prawa własnościowego
  ułatwienie podziału spółdzielni


Komunistyczna ustawa likwidująca własność w spółdzielniach i ustanawiajaca tzw. ograniczone prawo rzeczowe
z dnia 17-02-1961 (Dz.U. z 1961 nr 12 poz. 61).

  Utworzony w czasie PRL twór przetrwał do dzisiaj, mimo że sama ustawa już nie istnieje.