Ustawa o nabywaniu przez uzytkowników wieczystych
prawa wlasnosci nieruchomosci
z dnia 26 lipca 2001 r.


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592)


Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości
z dnia 29 lipca 2005 r.